Spośród małych projektów umiejscowionych na Ponikwodzie, nie przeszły wyłącznie M-85 i M-86 dotyczące zmian organizacji ruchu na ulicy Ttrześniowskiej. Projekt nr M-164 skorygowano - poprawiono wartość na 400 tys. zł i oceniono pozytywnie.

Duże projekty przeszły wszystkie, z adnotacją do projektu D-41 dotyczącego ul. Goździkowej: Możliwa realizacja części inwestycji do kwoty 1 500 000 zł ewentualnie wyłożenie destruktem za 500 tys, czy budowę nowej drogi ale tylko w części do 1,5mln. ZGODA WNIOSKODAWCÓW NA REALIZACJĘ CAŁOŚCI ULICY Z ZASTRZEŻENIEM ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI OD UL. DĘBOWEJ.

Od 24 września do 7 października rozpocznie się głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim. W tym dniu zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa, za pomocą której każdy mieszkaniec Lublina, w wieku powyżej 16 roku życia, będzie mógł zagłosować na konkretne projekty: 3 duże i 5 małych. Będzie ona dostępna pod adresem www.obywatelski.lublin.eu. Głosowanie będzie odbywało się także w sposób papierowy. W Biurach Obsługi Mieszkańców oraz wyznaczonych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie można pobrać i wypełnić kartę do głosowania.

 

Źródło       Projekty lokowane na Ponikwodzie

 

 

INFORMACJE