28 sierpnia ZDiM ogłosił przetarg na remont i poszerzenie fragmentu ul. Walecznych od ul. Popnikwoda do ul. Berberysowej.

Termin składania ofert 12 września 2014.

Termin wykonania usługi 30 listapada 2014.

Zakres prac:

 

Przebudowa ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej o długości ok. 150m, polegająca na poszerzeniu jezdni z 5m do 7m. przebudowa sieci gazowej dn 50 na odcinku ok. 90m, przedłużenie dwóch przykanalików kanalizacji deszczowej o 1,75m
oraz wybudowanie dwóch nowych wpustów.

Źródło

INFORMACJE