Ogłoszenie z 1 października 2014 na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Węglarza w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych
do ul. Trześniowskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Termin składania ofert: 09-10-2014

Termin wykonania kompletnej dokumentacji: 30-12-2014

Źródło ZDiM

INFORMACJE