Od 15 do 31 października 2014 r. w filii 37 można podziwiać piękną, rocznicowa wystawę wypożyczoną z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ekspozycja pt. „Oskar Kolberg (1814-1890). Kompozytor, folklorysta, etnograf” prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie prezentowanej w przestrzeni filii 37, będzie Dzień kultury ludowej, który odbędzie się 22 października 2014 r. W pierwszej części spotkania uczestnicy obchodów wysłuchają prezentacji dotyczącej Oskara Kolberga, kultury ludowej i narodowej, przygotowaną przez Ewę Hajíčkovą z Folk Klub. Misją Folk Klubu jest przypominanie współczesnym o wartościach kultury ludowej. To pasjonaci, którzy chcą, aby mieszkańcy Lubelszczyzny mogli poznawać regionalne i narodowe tradycje, tańczyć i śpiewać do muzyki naszych dziadków. Folk Klub organizuje inicjatywy związane z kulturą ludową w celu podtrzymania tradycji, popularyzacji jej piękna i wartości. Wspomniane inicjatywy to ludowe potańcówki, warsztaty tańców polskich i regionalnych, wydarzenia związane z rokiem obrzędowym i wiele innych, które mogą zaskoczyć swoją formułą „folk”.

W drugiej części obchodów zaprosimy uczestników na występ dziecięco-młodzieżowej ludowej grupy wokalnej „Mała Rokiczanka” z miejscowości Rokitno koło Lubartowa. Zespół wykona tradycyjne piosenki ludowe, w ciekawych aranżacjach, w ten sposób ukazując muzykę ludową z nowej perspektywy. Zwieńczeniem wydarzenia będą warsztaty regionalnego tańca lubelskiego, w które będą mogły się włączyć wszystkie chętne osoby obecne na obchodach.

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w celebrację roku Oskara Kolberga z filii nr 37.

INFORMACJE