W projekcie znalazły się takie zadania jak:

str 7

budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie (w tym planowane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój – 3.000.000 zł) 8.600.000 zł

przebudowa ul. Walecznych (na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej) 303.000 zł

str 9

opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 3.736.155 zł

m.in.: przebudowa Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza oraz pełnienie nadzoru autorskiego, budowa przedłużenia ul. Węglarza do ul.  Trześniowskiej, przebudowa ul. Pogodnej, budowa ul. Kaskadowej, przedłużenie  Grygowej/Dekutowskiego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nałęczowska-Gnieźnieńska wraz z przebudową skrzyżowania, budowa/przebudowa ul. Wapiennej, przebudowa ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania
z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej), przebudowa ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich, przebudowa ul. Grygowej od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja, budowa miejsc postojowych w ul. Tumidajskiego, budowa ul. Skowronkowej

Źródło

 

INFORMACJE