Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ponikwoda które odbędzie się 2 grudnia 2014 roku o godzinie 17.00 w Parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie przy ul. Ponikwoda 32 w sali dolnego kościoła.

INFORMACJE