Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ponikwoda Tomasza Małeckiego, we wtorek 2 grudnia 2014 roku, odbyło się spotkanie członków Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin z seniorami mieszkającymi w dzielnicy Ponikwoda. Gościem specjalnym spotkania była Pani Ewa Dados - Pełnomocnik Prezydenta ds. seniorów miasta Lublin.
Na spotkaniu zapoznano mieszkańców z dotychczasowymi działaniami Rady Seniorów oraz Przezydenta Miasta na rzecz seniorów oraz zaproponowano włączenie się mieszkańców Ponikwody w działania wielopokoleniowe, które planowane są w mieście Lublin. Poruszono wiele aspektów polityki senioralnej w dzielnicy, jak też problemów, na jakie napotykają się seniorzy. Z niecierpliwością czekamy wszyscy na podjęcie dalszych rozmów i rozwiązań zgłoszonych problemów, tak aby życie seniorów w dzielnicy Ponikwoda nabrało jeszcze pełniejszych barw, a z czasem minimalizacji barier. W spotkaniu brał udział także, zaproszony przez Radę Dzielnicy, Pan Piotr Nakonieczny - Prezes Fundacji Bonum Vitae, działającej na rzecz seniorów, który zaproponował wspólne pisanie projektów z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Ponikwody. Kolejne spotkanie w tej sprawie planowane jest jeszcze w grudniu br. Dzięki uprzejmości proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie spotkanie odbyło się w sali dolnej Kościoła.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za obecność na spotkaniu oraz chęć podejmowania wspólnych działań dla poprawy jakości życia seniorów w dzielnicy Ponikwoda.

 

INFORMACJE