W sumie na inwestycje i remonty przeznaczono dla naszej dzielnicy 12 milionów złotych!

- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych budowa chodnika przy ul. Pliszczyńskiej – 80 000 zł,
- Drogi publiczne gminne:
- budowa ul. Trześniowskiej I etap: budowa ul. Trześniowskiej na odcinku ok. 500 m od ul. Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem
i chodnikami – 2 000 000 zł w tym w tym 900.000 zł z pożyczki z WFOŚiGW,
- budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie kontynuacja robót budowlanych na zadaniu: budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza od odcinka urządzonego za skrzyżowaniem
z ul. Walecznych do ul. Do Dysa, ul. Cynamonowej (ok. 117 m od ul. Do Dysa w kierunku ul. Dożynkowej - II etap), ul. Cyprysowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy oraz przebudowa ul. Jagodowej i ul. I. Czumy wraz z infrastrukturą – 8 600 000 zł,
- przebudowa ul. Walecznych przebudowa ulicy na odcinku obecnego przewężenia od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej – 303 000 zł,
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów -budowa ulicy Poziomkowej – rozpoczęcie prac,
- Pozostała działalność:
- dokumentacja przyszłościowa - remont i budowę ul. Kasztanowej,
Kultura fizyczna:
- boisko do rugby przy ul. Magnoliowej adaptacja boiska do piłki nożnej na boisko do rugby z piłkochwytem przy LCKZiU przy ul. Magnoliowej – 880 000 zł.

INFORMACJE