3 kwietnia zakończy się kadencja obecnych Rad Dzielnic.

W świetle obowiązujących przepisów, wybory do rad dzielnic zarządza i określa ich termin Rada Miasta, wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy. Zarządzona data wyborów nie może być wcześniejsza niż 60 dni od daty podjęcia przez Radę przedmiotowej uchwały. Rada Miasta Lublin na sesji w dniu 23 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę nr 20/II/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic.

Źródło

 

INFORMACJE