baner konsultacje spoleczne

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony będzie w dniach od 5 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. w godzinach od 9°° do 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godzinie 12°° w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206.

Źródło

INFORMACJE