Rejestracji kandydatów do Rady zielnicy dokonuje Miejska Komisja Wyborcza w terminie 3 – 13 lutego 2015 r., budynku Ratusza (pokój nr 3) Celem prawidłowego zgłoszenia kandydata należy podać jego nazwisko, imię (imiona), wiek, numer ewidencyjny (PESEL) oraz złożyć jego pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym kandydat ubiega się o mandat. Zgłoszenia kandydata dokonuje kandydat osobiście lub jedna z trzech pierwszych osób, popierających kandydata.

Szczegóły i Źródło

 

INFORMACJE