Przetarg nieograniczony na budowę przedłużenia ul. T. Strzembosza, ul. Cynamonowej (od ul. T. Strzembosza do posesji nr 8 położonej na działce nr ewid. 9/3 - obr. 42, ark. 4), ul. Cyprysowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy oraz rozbudowa ul. Jagodowej, ul. I. Czumy w Lublinie, wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem drogowym, przebudową wodociągu, przebudową sieci cieplnej, przebudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych nn i SN, budową kanału technologicznego i urządzeniem terenów zieleni – II etap.

Termin wykonania prac 30-09-2015.

Źródło

 

INFORMACJE