Przedniot zamówienia: Budowa ulicy Trześniowskiej w Lublinie na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej – Etap IA (od km 0+000,00 do km 0+559,05)

Prace mają być zakończone przed 15 sierpnia 2016r.

Więcej

INFORMACJE