Biblioteka zaprasza na wystawę poświęconą życiu i twórczości Mariana Tomaszewskiego.

Marian Tomaszewski urodził się w1904 roku. W latach 1930-1934 studiował w warszawskiej ASP. Początkowo pracował jako nauczyciel rysunku i malarstwa w warszawskich szkołach średnich. Po uzyskaniu dyplomu przeniósł się do Lublina, gdzie w czasie wojny wykładał w lubelskiej Fachschule, powstałej w miejsce rozwiązanej przez okupanta Wolnej Szkoły Malarstwa i Rysunku. W 1944 roku współorganizował w Lublinie Tymczasowy Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków, którego został prezesem.

Od 15 września 1945 roku był związany ze Szczecinem, gdzie aktywnie działał w Związku Polskich Artystów Plastyków (był współzałożycielem tamtejszego Oddziału ZPAP). Należał do organizatorów Towarzystwa Krzewienia Kultury na Pomorzu Zachodnim, Poradni Artystycznej i Wzorcowni oraz Państwowego Ośrodka Kultury Plastycznej, którego był dyrektorem.
W 1951 roku wyjechał na stałe do Warszawy, gdzie m.in. kierował Państwowym Ogniskiem Plastycznym. Zmarł 4 marca 1968 roku w Warszawie.
W malarstwie nawiązywał do kubizmu. Jego twórczość była symboliczna i refleksyjna, cechowała ją obecność treści humanistycznych i patriotycznych. Obecnie jego prace znajdują się w muzeach Szczecina, Torunia, Częstochowy, Wrocławia, Opola, Lublina oraz w zbiorach prywatnych w kraju i na świecie.

MarianTomaszewski wystawa

INFORMACJE