• Bach Cezary - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Buczek Stanisław
 • Budzyńska (Suchanowska) Justyna wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 • Gajowniczek Mirosław - członek Zarządu Rady Dzielnicy
 • Jałowiec Arkadiusz - członek Zarządu Rady Dzielnicy (sekretarz)
 • Kasperek Dariusz - wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
 • Klej Marek
 • Małecki Tomasz - Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy
 • Ochmiński Jacek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy
 • Piechota Małgorzata
 • Sagan Marek - Przewodniczący Rady Dzielnicy
 • Stawicki Piotr - członek Zarządu Rady Dzielnicy
 • Wajrak Stanisław - członek Komisji Rewizyjnej
 • Walczyk Marzanna - członek Komisji Rewizyjnej
 • Wojciechowska Teresa


Główne cele na najbliższy rok  zostały uchwalone 14 czerwca 2011roku. Z dokumentem można zapoznać się tutaj

INFORMACJE