Rada Dzielnicy Ponikwoda prosi wszystkich mieszkańców o wysyłanie do nas pomysłów, które można zrealizować za pomocą Budżetu Obywatelskiego.

Ponieważ w tej edycji będzie można głosować na 1 projekt duży i 1 projekt mały, prosimy o pomysły z dwóch kategorii:

- infrastruktura drogowa (chodniki, latarnie, poprawa nawierzchni etc.)

- tereny rekreacyjne i sportowe

Wszystkie oczywiście muszą dotyczyć terenów należących do Gminy Lublin. Czy teren jest miejski, łatwo sprawdzić za pomocą narzędzia http://geoportal.lublin.eu/ .

W  menu  po prawej stronie należy zaznaczyć "Mapa własnościowa" - działki gminne bedą ciemnozielone. Więcej narzędzi jest w opcji "Ewidencja". Skorzystać też można ze zdjęć satelitarnych z 2014 roku.

INFORMACJE