Rada Dzielnicy Ponikwoda ustaliła regularne dyżury i zebrania w 2015 roku.

Mieszkańców zapraszamy przede wszystkim na dyżury - odbywały się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 18-19.

Regularne zebrania Rady Dzielnicy ustalono na kazdy drugi czwartek każdego miesiąca.

W przypadku, kiedy zaplanowany dyżur lub spotkanie wypada w dzień świąteczny (wolny od pracy), zostanie on przelożony na następny tydzień.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.

Prosimy w miarę możliwości informować wcześniej o temacie, który będą chcieli Państwo poruszyć na spotkaniu. Da to nam szansę przygotować się do spotkania.

 

INFORMACJE