Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza na wystawę

NIEZNANE SZKICE I RYSUNKI
JERZEGO TYBURSKIEGO

 

tyburski1

Wystawa czynna od 1.06.2015r. do 30.06.2015r.
Poniedziałek, Środa, Piątek 10.00 – 18.00
Wtorek, Czwartek 10.00 – 16.00
ul. Bazylianówka 85 Lublin, tel. 81 742-12-87

Jerzy Tyburski urodził się w Lubaczowie w 1964 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, a następnie studia historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1986-89 uczęszczał na zajęcia w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika i adiunkta Jacka Wojciechowskiego w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany jako twórca oraz jako animator kultury. Od 1990 roku działa jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od roku 2000 pełni funkcję dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska. Jego prace znajdują się w zbiorach BWA-Galeria Zamojska oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Bierze udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych.
Szkice i rysunki są bardzo istotnym elementem w procesie twórczym Jerzego Tyburskiego. Wykonane ołówkiem, flamastrem, czarnym tuszem, kredką czy akwarelą są szybkim zapisem myśli i obrazów zaobserwowanych w codziennym życiu. Nie są jedynie roboczym wstępem do obrazów olejnych na płótnie, lecz przede wszystkim łącznikiem pomiędzy wyobraźnią artysty i jego dziełami. Niektóre
z nich nie mają kontynuacji w obrazie i są w pełni samodzielne. Dotychczas szkice i rysunki pozostawały ukryte w teczkach będąc osobistą dokumentacją dobrze zorganizowanego artysty. Są pełnymi ekspresji zapisami ulotnego piękna, jak zauważył historyk sztuki Lechosław Lameński. Posiadają wysoką wartość estetyczną i niewątpliwie zasługują na „ujrzenie światła dziennego”.
Wystawa „Nieznane szkice i rysunki Jerzego Tyburskiego” prezentuje wybrane dzieła, pochodzące ze wszystkich etapów twórczości artysty. Są wśród nich wczesne prace zabarwione groteską, martwe natury, cykl religijny oraz inspiracje poetyką surrealizmu.

Katarzyna Mazur, kurator wystawy

tyburski2

INFORMACJE