Dziś 24 czerwca położono nową warstwę asfaltu. Wykonawcy pozostaje tylko uzupełnić oznakowanie i uprzątnąć teren budowy.

 

 

INFORMACJE