Ze względu na większą wartość złożonej oferty niż przewidziane środki w budżecie, przetarg na rozbudowę systemu został unieważniony.

Na początku 2016 roku zostanie on jednak powtórzony, przy czym zamówienie będzie na ponad dwukrotną ilość stacji rowerowych.

Więcej

W unieważnionym prztargu, przwidziana była jedna stacja na terenie Ponikwody - u zbiegu ulic Węglarza i Walecznych, Rada Dzielnicy Ponikwoda czyni starania o dodatkowe lokalizacje na terenie naszej dzielnicy.

INFORMACJE