Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na remont nawierzchni ulicy Walecznych na odcinku od ulicy Truskawkowej (od zwężenia z dwujedniowej w jednojezdniową) do ulicy Wiejskiej (obejmując zatokę autobusową za ulicą Wiejską. Z remontu wyłączony jest (wyremontowany trzymiesiące temu) odcinek od ulicy Ponikwoda do ulicy Berberysowej.

Wyremontowane zostaną także chodniki:

od Truskawkowej do Rudnickiej po obu stronach

od Rudnickiej do Łubinowej po stronie zachodniej

od ulicy Ponikwoda do przystanku MPK po stronie zachodniej

od ulicy Wiejskiej w stronę ulicy Andersa na długości zatoki autobusowej

Plan remontu (pdf)

Źródło

 

INFORMACJE