Drodzy mieszkańcy,

Rada Dzielnicy Ponikwoda postanowiła zareagować na propozycje zbycia działek miejskich.

Na północ od ulicy Węglarza nie ma żadnej szkoły, a na terenie dzialnicy nie ma siedziby żadne miejskie przedszkole czy żłobek, a właśnie w okolicy Dożynkowej najdynamiczniej budują się nowe osiedla.

Projekt uchwały, na mocy którego miasto pozbyłoby się dwóch dużych działek, na których mogłaby powstać infrastruktura miejska dla mieszkańców Ponikwody, mogłaby spowodować niemożność w przyszłości lokowania takich dużych obiektów pomiędzy ulicą Węglarza a giełdą na Elizówce. Nie bez znaczenia byłby również brak odpowiednio dużej działki na np. przychodnię zdrowia.

Jedna z działek od lat wskazywana była jako miejsce lokowania przedszkola, druga jest kolejny raz wskazywana jako teren rekreacyjny w Budżecie Obywatelskim

Ponieważ uważamy, że o sposobie zagospodarowania działek miejskich powinni wsółdecydować mieszkańcy, zwróciliśmy się do Prezydenta Żuka o wycofanie projejktu z głosowania i ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania działek miejskich.

Projekt uchwały w sprawie zbycia działek

Pismo Rady Dzielnicy Ponikwoda w sprawie wycofania projektu uchwały

 

INFORMACJE