Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd Dróg i Mostów kontynuuje montaż nowych tablic z nazwami ulic na terenie naszej dzielnicy. Obszerny wniosek w tej sprawie Rada Dzielnicy złożyła we współpracy z Forum Rozwoju Lublina do ZDiM w I kwartale bieżącego roku. W ostatnich kilku tygodniach wykonane i zamontowane zostało pięć kolejnych tablic w następujących miejscach:

- ul. Zagrobskiej przy skrzyżowaniu z ul. Bazylianówka,

- ul. Zakręt przy skrzyżowaniu z ul. Ustronie,

- ul. Malczewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Fałata,

- ul. Pankiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Malczewskiego – po obu stronach skrzyżowania (dwie tablice).

Jednocześnie informujemy, że do wykonania całości złożonego przez nas wniosku potrzebne jest uzupełnienie brakujących tablic w kolejnych 15 miejscach. Są to m. in. boczne ulice odchodzące od ul. Rudnickiej. Prace to powinny być wykonane najpóźniej w przyszłym roku. Po ich zakończeniu wspólnie z Forum Rozwoju Lublina przygotujemy i złożymy drugi wniosek w sprawie oznakowania nazw ulic. Pozwoli to na pełne oznakowanie w tym zakresie całej dzielnicy Ponikwoda.

Galeria: Tabliczki zamontowane we wrześniu 2015

INFORMACJE