W ramach realizacji wniosku Rady Dzielnicy Ponikwoda wykonano na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oświetlenie ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Ustronie. Wykorzystano w tym celu istniejące słupy energetyczne. Na słupie przy skrzyżowaniu z ul. Prostą zamontowano drugi wysięgnik z oprawą oświetleniową skierowaną na ul. Wiśniową, natomiast pozostałe dwa słupy przy tym odcinku ul. Wiśniowej podłączono napowietrznie do miejskiej sieci oświetleniowej od słupa przy ul. Ustronie oraz wyposażono w wysięgniki z oprawami oświetleniowymi. Prace zostały sfinansowane ze środków na bieżące utrzymanie oświetlenia miasta.

Jest to kolejny etap lokalnych doświetleń ulic na terenie dzielnicy wykonywanych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w ramach środków na bieżące utrzymanie będących w dyspozycji ZDiM. Prace na terenie dzielnicy rozpoczęły się w tym zakresie w roku ubiegłym i zgodnie z założeniami po systematycznym składaniu kolejnych wniosków przez Radę Dzielnicy powinny zakończyć się w 2019 roku. Wnioski te opracowywane są na podstawie przygotowanej po przeglądzie oświetlenia dzielnicy przez Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina listy miejsc, gdzie możliwe jest poprawienie oświetlenia stosunkowo niewielkim kosztem finansowym.

Galeria: Doświetlenie ulicy Wiśniowej

INFORMACJE