Wykonano doświetlenie kolejnych miejsc na terenie dzielnicy Ponikwoda. Prace, podobnie jak poprzednie, przeprowadzono na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów. Sfinansowano je ze środków bieżącego utrzymania oświetlenia w mieście. Jest to efekt wspólnego działania Rady Dzielnicy Ponikwoda ze Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Lublina na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlanie miejsc, tam gdzie jest to możliwie niewielkim kosztem przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, takiej jak np. słupy energetyczne. Kolejne prace w tym zakresie będą prowadzone w dzielnicy zgodnie z planem w przyszłym roku.

Pod koniec ubiegłego tygodnia spółka PGE Dystrybucja S.A. zamontowała na słupie energetyczno-oświetleniowym przy skrzyżowaniu ul. Dymowskiego z ul. PCK dodatkowy wysięgnik z oprawą oświetleniową skierowaną na ul. PCK. Ponadto wykonano napowietrzne podłączenie do miejskiej sieci oświetleniowej nieużywanego od kilku lat słupa energetycznego przy chodniku łączącym ul. Dymowskiego z przystankiem komunikacji miejskiej na al. Spółdzielczości Pracy. Następnie na tym słupie również zamontowano wysięgnik z oprawą oświetleniową, dzięki czemu chodnik ten zyskał potrzebne od dawna oświetlenie.

Galeria: Doświetlenie ulicy Dymowskiego

INFORMACJE