Informujemy, że ogłoszona została przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Społeczną Radę Seniorów Miasta Lublin akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Z regulaminu akcji:

3. Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać następujące kryteria:
3.1. posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb lub specjalnie skierowaną do osób starszych,
3.2. oferować zniżki dla seniorów,
3.3. posiadać architekturę dostosowaną do potrzeb osób starszych,
3.4. być instytucją otwartą na potrzeby osób starszych,
3.5. być miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Więcej na stronach Urzędu Miasta Lublin.

INFORMACJE