Rada Miasta Lublin 22 października zatwierdziła regulamin konkursu na podstawie którego przedszkole prywatne, które konkurs wygra, będzie mogło przyjmować dzieci na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne. Przyjęto takie rozwiązanie ze względu na brak lokalu, gdzie gmina mogłaby zlokalizować przedszkole.

W maju 2013r. Rada Dzielnicy Ponikwoda wystąpiła z pismem, aby problem z dostępnością przedszkola publicznego w naszej dzielnicy rozwiązać właśnie w taki sposób.

Treść pisma Rady Dzielnicy Ponikwoda w sprawie przedszkola z 2013r

W październiku złożono projekt regulaminu konkursu - Treść projektu, zaś 20 października naniesiono poprawkę dotyczącą wartości przeznaczonych środków z budżetu - Treść autopoprawki projektu. Informacje dotyczące Ponikwody są w na końcu - w uzasadnieniu.

22 października, na sesji Rady Miasta Lublin uchwałę zatwierdzającą konkurs, oraz finansowanie zatwierdzono - Treść uchwały Nr 293/X/2015.

 

INFORMACJE