Szanowni mieszkańcy,

Powraca temat zbycia działoek przez Miasto Lublin na rzecz Archidiecezji Lubelskiej.

Archidiecezja zwróciła się o zakup dwóch działek z bonifikatą 90% wartości. Zgodnie z prawem, wniosek ten musi zostać rozpatrzony, a decyzję podjąć musi Rada Miasta.

W związku z tym, że na terenie naszej dzielnicy brakuje zarówno terenów rekreacyjnych jak i obiektów kulturalno-oświatowych, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę, w której argumentuje, że zbycie dwóch dużych działek, może w przyszłości utrudnić powstanie obiektów uzyteczności publicznej.

Treść uchwały

Równocześnie, wielu mieszkańców zaprotestowało przeciwko planom sprzedaży podnosząc podobne argumenty, a zwłaszcza brak w dzielnicy miejskiego przedszkola czy żłobka.

W 2014 roku Rada otrzymała odpowiedź na zapytanie dotyczące działek przeznaczonych na rekreację (zestawienie działek przekazane Radzie i ocena działek przez Radę).

Projekt uchwały został wówczas wycowany z głosowania, zaś radni klubu Wspólny Lublin zgłosili projekt uchwały intencyjnej w sprawie budowy ośrodka edukacyjnego. Rada Dzielnicy Ponikwoda poparła tą uchwałę - treść uchwały Rady Dzielnicy.

Pod koniec października Rada Miasta uchwaliła projekt, dzięki któremu powstanie ok 100 miejsc przedszkolnych na terenie naszej dzielnicy na zasadach przedszkoli publicznych w 2016 r. Więcej.

Prezydent Miasta - Krzysztof Żuk zapowiedział, że jeśli dojdzie do sprzedaży, działki nie będą mogły zmienić sposobu zagospodarowania (np. na zabudowę mieszkaniową) pod rygorem utraty bonifikaty.

Archidiecezja Lubelska równocześnie zgłosiła chęć podjęcia rozmów o prowadzeniu przedszkola lub udostępnieniu lokalu dla przedszkola w obiekcie który ma być wybudowany.

Na najbliższej sesji Rady Miasta 19 listopada sprzedaż działek będzie poddana głosowaniu. Nie znamy treści umów warunkujących zachowanie sposobu zagospodarowania działek.

13 listopada zawiązała się inicjatywa mieszkańców dotycząca jednej z działek, o której nabycie zabiega Archidiecezja Lubelska.

Chodzi o działkę u biegu ulic Bluszczowej i Dożynkowej. Treść uchwały. Lista do zbierania podpisów.

Aby Rada Miasta musiała głosować Uchwałę Obywatelską, wg. Statutu Miasta Lublin, potrzeba minimum 1000 podpisów.

Mapa sytuacyjna

dzialki 2015

 

INFORMACJE