Budowa zlobka, przedszkola i szkoly podstawowej Rudnik.
Brak w poprzedniej wersji budżetu. Proponowana zmiana - 2 000 000zł.

Dokończenie kompleksowej budowy jezdni z chodnikiem i oswietleniem na ul. Trzesniowskiej.
Pierwotna wersja budżetu 1 583 855 zł, proponowana zmiana - 4000000.

Budowa ul. Kasztanowej.
Brak w pierwotnej wersji budżetu. Proponowana zmiana 1 000 000zł.

Remont ul. Wiejskiej (pierwszy etap).
500 000 w pierwotnej wersji budżetu. Podtrzymane.

Budowa ul. Kasztanowej (częściowa).
Brak w pierwotnej wersji budżetu. Proponowana zmiana - 2 000 000zł.

Budowa chodnika ul. Pliszczynska (między mostami).
140 000zł w pierwotnej wersji budżetu. Podtrzymane.

Przebudowa ul. Dozynkowej (od Sp. Pracy do Laurowej) i remont (od Laurowej do Orzechowej).
Brak w pierwotnej wersji budżetu. Proponowana zmiana 1 000 000zł.

Przebudowa ul. Wiejskiej (pas parkingowy i wysepki).
Brak w pierwotnej wersji budżetu. Proponowana zmiana 1 000 000zł.

Rozpoczecie zadania budowy zlobka i przedszkola (przygotowanie projektu).
Brak w pierwotnej wersji budżetu. Proponowana zmiana - 70 000zł.

Projekt dzialki  sportowo-rekreacyjny z placem zabaw i siłownią ul. Bluszczowa.
Brak w pierwotnej wersji budżetu. Proponowana zmiana - 50 000zł.

 

INFORMACJE