Dróg i Mostów w Lublinie zamieszcza do informacji publicznej skorygowane plansze sytuacyjne koncepcji budowy przedłużenia ul. Węglarza, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej.
Korekty w koncepcji układu drogowego zostały naniesione po spotkaniach przedstawicieli Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, ZDiM oraz mieszkańców u Pana Prezydenta m. Lublin w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część I – obszar północno-wschodni dla terenu położonego w rejonie ulic Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska.

Plansze sytuacyjne koncepcji budowy przedłużenia ul. Węglarza, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej:

Źródło

INFORMACJE