14 lutego 2014 roku Straż Miejska Miasta Lublin powołała zespół Eko – Patrol, składający się obecnie z ośmiu funkcjonariuszy, którego zadaniem jest wykrywanie zagrożeń ekologicznych i przeciwdziałanie im, a także ochrona porządku i czystości na terenie Lublina.

Dbajmy wspólnie o czyste powietrze. Jeśli np. dym z komina ma wyjątkowo ostrą woń lub dziwny kolor, można to zgłosić do Straży Miejskiej. Bardzo prawdopodobne, że przyjadą w ciągu paru godzin i czujnikem na wysięgniku zbadają czy nie spalane są np. tworzywa sztuczne lub guma. Mogą rówież pobrać np. próbki sadzy.

Do zadań Eko-Patrolu należą między innymi:

1. Kontrole czystości i porządku na terenie dzielnic, w szczególności pod kątem wykrywania dzikich wysypisk śmieci.

Eko-Patrol ma pod tym względem wiele osiągnięć, kiedy to dzięki pozostawionym w śmieciach dokumentom udawało się dotrzeć do sprawców podrzucania odpadów i ukarać ich, a także doprowadzić do uprzątnięcia terenu.

2. Kontrole spalania odpadów.

Obecnie prowadzone są głównie kontrole pod kątem spalania śmieci na wolnym powietrzu, na działkach, podwórzach itp. W najbliższym czasie, dzięki specjalistycznemu sprzętowi oraz porozumieniu z WOŚ, będzie możliwe przeprowadzanie kontroli spalania odpadów również w przydomowych piecach.

3. Kontrole pod kątem zaśmiecania miejsc publicznych, a także współpraca z innymi instytucjami w zakresie usuwania dzikich wysypisk śmieci.

4. Kontrole stanu porządku i czystości wód i brzegów zbiorników wodnych.

5. Kontrole pod kątem składowania odpadów niezgodnie z przepisami, a także posiadanych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

6. Kontrole piaskownic i placów zabaw dla dzieci pod kątem czystości a także sprawności urządzeń.

Kontrole takie prowadzone są głównie w sezonie wiosennym, wspólnie z inspektorami SANEPID- u.

7. Egzekwowanie właściwego postępowania właścicieli psów w zakresie opieki i nadzoru nad tymi zwierzętami, tj. sprzątania po psach, dopełniania obowiązku okresowego ich szczepienia, oznakowania posesji o obecności na niej psa, właściwego zabezpieczenia zwierząt podczas ich wyprowadzania.

8. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i Lubelskim Centrum Małych Zwierząt w zakresie odławiania chorych i bezpańskich zwierząt.

9. Kontrole porządku i czystości w okolicach ścieżek rowerowych.

10. Kontrole tabliczek administracyjnych.

11. Stałe monitorowanie miejsc pamięci narodowej pod kątem czystości i porządku w ich obrębie.

12. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa, Strażą Pożarną, Policją.

Telefony alarmowe do Straży Miejskiej:

986
81 466 5020
Nr sms dla osób niesłyszących: 665 500 410
Więcej kontaktów na stronie Straży Miejskiej w Lublinie

 

INFORMACJE