(2016-02-26 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej – ulicy Ustronie w Lublinie na odcinku od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej łącznie z przebudową tych skrzyżowań wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową przyłączy gazowych.

Termin składania ofert: 14-03-2016.

Wymagany termin wykonania: 30-06-2016.

Więcej

INFORMACJE