Zgodnie ze Statutem zmiana miejsca zamieszkania jednego z członków Rady Dzielnicy skutkuje wygaśnieciem mandatu (§63 punkt 1 ust. 5).

W związku z tym Rada Dzielnicy Ponikwoda stwierdziła w drodze uchwały wygaśnięcie mandatu Janusza Krawczaka i zgłosiła potrzebę uzupełnienia składu do Referatu ds. Samorządności przy UM Lublin.

O powołaniu nowej osoby do składu RDP poinformujemy niezwłocznie.

Statut przewiduje w takiej sytuacji powołanie osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę glosów w wyborach (§63 punkt 1).

Statut Dzielnicy Ponikwoda (pdf). (Rodział XX)

Elektem na miejsce w Radzie jest Piotr Stawicki z ulicy Bazylianówka (stara część).

Pełnoprawnym członkiem RDP stanie się po zlożeniu przyrzeczenia i podjęciu uchwały przez Radę.

Pisać do Pana Piotra można na adres piotrs(at)ponikwoda.info

INFORMACJE