Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w związku z wnioskiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Lublin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie.
Ponadto informuje się, że dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 12 kwietnia 2016 r. do dnia 2 maja 2016 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38; w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30, tel. 81 466 26 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Lublin przed wydaniem decyzji.

Źródło

INFORMACJE