Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r. poz. 353) zawiadamia, że w związku z przedłożonymi uzupełnieniami do raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie z wniosku TergoPower Lublin Sp. z o.o, ul. Weteranów 24B, 20-044 Lublin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni zasilanej biomasą przy ul. Mełgiewskiej/Tyszowieckiej w Lublinie, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Lublin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie.

Ponadto informuje się, że dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzupełnieniami do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 16.05.2016r. do dnia 05.06.2016r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38; w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30, tel. 81 466 26 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Lublin przed wydaniem decyzji.

Źródło

INFORMACJE