7 września odbyło się spotkanie członków Rady dzielnicy Ponikwoda z Prezydentem Lublina - Krzysztofem Żukiem.

Omówione zostały tematy:

1. Kompleksowa realizacja infrastruktury drogowej na całej długości ul. Trześniowskiej

2. Inwestycja przy ulicy Dożynkowej ( sieć kanalizacyjna i burzowa )

3. Budowa parkingu na działce 7/6 przy ul. Cyprysowej 21 : 25

4. Budowa Dzielnicowego Domu Kultury lub Centrum Animacji Społeczno - Kulturalnej

5. Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Bluszczową a ogródkami działkowymi

6. Rewitalizacja kompleksowa boisk ( budowa obiektów sportowych) przy ul. Spółdzielczości Pracy 63

7. Budowa krytego basenu przy Zespole Szkół przy ul. Spółdzielczości Pracy 63

8. Budowa ulicy Ustronie na odcinku od ulicy Wiejskiej do ul. Ponikwoda z udziałem komitetu budowy drogi.

9. Budowa fragmentu ul. Kruszynowej.

 

Tematy zostały zaprezentowane (według numeracji) przez:

-Tomasza Małeckiego (8,9,3)

-Stanisława Wajraka (2)

-Justynę Suchanowską (5)

-Marka Kleja (1)

-Cezarego Bacha (6,7)

-Małgorzatę Piechotę (4)

INFORMACJE