Rozstrzygnięto przetarg:

Budowa projektowanej drogi gminnej – ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Ignacego Czumy wraz z budową oświetlenia drogowego, przykanalików kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy wod. – kan. w granicach pasa drogowego, przebudową istniejących sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową.

Termin wykonania wymaganych prac: 29.07.2016r.

Źródło

INFORMACJE