Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko ponownie udostępniony będzie od 20 czerwca do 12 lipca 2016r. od godz 8 do godz 14 i dodatkowo 30 czerwca w godzinach 8-17 w siedzibie UM Lublin, Wydział Planowania ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój 1115 oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyskusja odbędzie się 28 czerwca 2016r. w Ratuszu, ul. Króla Władysława Łokietka 1, piętro II, sala nr 24.

Uwagi można składać do 27 lipca 2016r.

Szczegóły

 

INFORMACJE