W dniach 21-28 września w Lublinie odbędą się Lubelskie Dni Seniora. Wydarzenie to będzie kolejnym elementem szeregu działań na rzecz budowania w Lublinie systemu oparcia społecznego dla seniorów oraz łączenia pokoleń w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Więcej na Stronach Urzędu Miasta Lublin

 Koordynator: Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej - kontakt

W ramach tego wydarzenia, dla osób, które ukończyły 60 rok życia przygotowano specjalą ofertę teatralną - Teatralny weekend dla seniorów

INFORMACJE