Według informacji uzyskanych w ZDiM w październiku ma się rozpocząć remont chodnika na ulicy Trześniowskiej (odcinek od ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej).

INFORMACJE