Ogloszono przetarg na budowę ulicy Wielkiej "od ul. Ustronie do ul. M. Koryznowej wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem przykanalików z wpustami ulicznymi"

Źródło: ZDiM

INFORMACJE