Nawierzchnia na boisku jest już nowa. Postawiono także nowe słupy pod kosze.

Brakuje tylko tablic z koszami i doprowadzenia ogrodzenia do stanu poprzedzającego remont.

Remont rozpoczął się 5 października.

INFORMACJE