W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zgłoszenia dotyczące odśnieżania należy kierować bezpośrednio do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

Telefon dyżurny: 81 466 57 89w godzinach 06.00 – 21.00.

W pozostałych godzinach interwencje można zgłaszać do Straży Miejskiej Miasta Lublin pod numer telefonu 986.

Obszar dzielnicy Ponikwoda (Rejon II) będzie odśnieżany przez firmę Mota-Engil Central Europe SA.

Źródło

INFORMACJE