Rozstawiono już oznakowanie drogowe konieczne przy pracach drogowych. Według informacji uzyskanych w ZDiM remont powinien się zakończyć w listopadzie.

Remont ma objąć chodniki od ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej.

KOREKTA - (informacja z 6 listopada):

Z braku wystarczających środków, romont ma objąć odcinek od Ul. Niepodległości do posesji nr 13.

INFORMACJE