Po okresie badań i konsultacji został dziś zaprezentowany dokument zawierający Studium komunikacyjne Lublina. Są to rozwiązania mające na celu usprawnienie ruchu w mieście. Jest to również długoterminowy program strategiczny dla miejskich inwestycji drogowych.

 

Opracowanie składa się z dwóch części: studium komunikacyjnego i koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym. Uwzględnione w nim zostały propozycje zgłaszane podczas konsultacji społecznych.

Więcej informacji z prezentacją TransEko na stronach Urzędu Miasta.

INFORMACJE