Urząd Miasta zaprasza na publiczną dyskusję na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pierwsze spotkanie prezentujące propozycję systemu opracowaną dla miasta Lublin odbędzie się w czwartek, 15 listopada 2012 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad Rady Miasta Lublin, Ratusz, Pl. Łokietka 1. Wszelkie aktualne materiały będzie można znaleźć stronach Urzędu Miasta Lublin pod adresem: www.odpady.lublin.eu

INFORMACJE