Publikujemy materiały dotyczące zmian gospodarki odpadami na terenie Lublina oraz informacje dotyczące konsultacji społecznych w sprawie projektowania nowego systemu.

Opis nowego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Prezentacja - Konsultacje Społeczne

1- Regulamin

2- Szczegółowe zasady

3- Usługi dodatkowe

4- Częstotliwość i tryb opłat

INFORMACJE