Wydział Ochrony Środowiska informuje, że do dnia 18 grudnia br. przyjmuje wnioski na dofinansowanie demontażu i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych na terenie Miasta Lublin.

 Wnioski mogą składać:
- osoby fizyczne
- wspólnoty mieszkaniowe
- spółdzielnie mieszkaniowe

Kwota dofinansowania:
– do 100% kosztów dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
– do 30% kosztów dla spółdzielni mieszkaniowych

Więcej na stronach Urzędu Miasta Lublin

INFORMACJE