• Spotkanie podsumowujące dyskusję odbędzie się 3 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17:00, Ratusza, Plac Łokietka 1, Sala Obrad Rady Miasta Lublin;
  • Przyjmowanie propozycji i opinii na piśmie w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublina, ul. Zana 38, II piętro, pok. 117;
  • Przesłanie uwag drogą korespondencyjną na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublina , ul. Zana 38, 20-601 Lublin, z dopiskiem na kopercie gospodarka odpadami.

INFORMACJE