Rada Dzielnicy Ponikwoda została poinformowana, iż Wydział Planowania kończy prace projektowe nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla

terenu położonego w rejonie ulic Nastucjowej, Narcyzowej, Orzechowej i Trześniowskiej, obejmującego teren wyłączony l/20.

Już w maju rozpocznie się procedura uzgodnień tego projektu.

W późniejszym terminie projekt planu będzie wyłożony do wglądu publicznego oraz poddany dyskusji publicznej.

Będziemy informować o kolejnych etapach procedury. Etapy te będą również publikowane na stronach internetowych UM Lublin

Treść pisma z Urzędu Miasta lublin

 

INFORMACJE